Komiteen for Sundhedsoplysning

Fra viden til virkelighed

Komiteen understøtter sundhedsvæsenets behandling af sygdomme, deltager aktivt i forebyggende og sundhedsfremmende arbejde samt styrker patienter og pårørende.

Læs mere om Komiteen →

kerneydelser

Kerneydelser

Komiteens hovedaktiviteter er projektudvikling, efteruddannelse af sundhedsprofessionelle, kurser og foredrag samt udgivelse og distribution af sundhedsoplysende materialer.

Læs mere →

projekter

Aktiviteter (kommer snart)

Komiteens aktiviteter spænder bredt fra kronisk sygdom, amning og synsnedsættelser til beskæftigelse, uddannelse og mental trivsel – og meget mere.

Læs mere →

samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Vores dygtige og videnstunge samarbejdspartnere sikrer, at vi bedst muligt kan realisere vores formål om sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende arbejde. 

Læs mere →

Projektudvikling

Skal I i gang med at udvikle et nyt projekt? Har I en ide, I vil have kvalificeret? Leder I efter en rådgiver, samarbejdspartner eller sparringspartner? Eller mangler I hjælp til at styre udviklingsprocessen eller skabe overblik?

Vi har gjort det hele mange gange og kan udfordre jer på jeres idéer, så I ender ud med et godt produkt.

Læs mere →

Kompetencecenter for Amning

Danmarks førende eksperter på ammeområdet tilbyder forskningsbaseret kompetenceudvikling og rådgivning af sundhedsprofessionelle.

Centeret tilbyder specialiserede kurser, faglige netværk og ammekonsulentuddannelse i hele landet.

Læs mere →

kompetencecenter_front_juni2024
Stack of magazines

Forlagsvirksomhed

Komiteen har stor erfaring med sundhedsfaglig forlagsvirksomhed, hvoraf en lang række publikationer produceres i samarbejde med sundhedsorganisationer og -netværk.

Vores forlagsafdeling tilbyder hjælp med alt fra journalistisk og redaktionel bistand, layout, produktion, lancering samt distribution.

Læs mere →

LÆR AT TACKLE – national implementering

Enhed for MLÆR AT TACKLE er korte selvhjælpsforløb for mennesker med langvarig sygdom eller for pårørende. Via fysiske eller digitale kurser har mere end 40.000 deltagere fået konkrete redskaber til mestring af deres sygdom og udfordringer i hverdagen.

Kurserne har evidensdokumenteret effekt og stammer fra Stanford University – udbydes i 2 ud af 3 kommuner.

Læs mere →

danmarkskort
different flags

Internationale projekter

Med Komiteens internationale projekter bringer vi danske løsninger og erfaringer i spil i udlandet – og bringer udenlandske løsninger til gavn i Danmark for at fremme sundhed og forebyggelse.

Vi arbejder især med europæiske partnere i fx Horizon-forskningsprojekter eller med projekter i Erasmus+. Men er engageret i både nordiske og europæiske netværk og organisationer.

Læs mere →

Vi ser sundhed som et spørgsmål om balance

Komiteen laver sundhedsoplysning for hele den danske befolkning. Vores projekter favner både rent lægelige vinkler og samfundslivets mange sider med betydning for sundhed og trivsel.

Aktuelt i Komiteen

Se alle nyheder  →

Komiteens webshop

Du kan købe alle Komiteens publikationer i vores webshop KFSbutik.dk – her kan du både finde kursusbøger, plakater, pamfletter og fagbøger til privatpersoner og institutioner.

Gå til webshoppen →

Udvalgte samarbejdspartnere

Indenrigs- og sundhedsministeriet - logo
sundby-logo
Danske regioner logo
social-styrelsen logo
Dansk Almennyttigt Boligselskab logo
logo til sundhedsstyrelsen

Se alle samarbejdspartnere →

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.