Enheder

Komiteens enheder

Komiteen for Sundhedsoplysning har eksisteret siden 1964 – og vi har gennem tiden vokset os større og fået flere enheder. 

I de fire enheder – Mestring og Empowerment (ME), Enhed for Sundhedskommunikation (ESP), Kompetencecenter for Amning og Enhed for Internationale Projekter – arbejdes der med mange og forskellige målgrupper. Målet med vores aktiviteter er dog altid det samme: at formidle sundhedsoplysning til danskerne, med fokus på balance, inddragelse og ansvar.

Mestring og Empowerment

Enhed for Mestring og Empowerment arbejder med at udvikle, afprøve og forankre mestringsindsatser – til mange målgrupper og i stor skala. Indsatserne forankres på sundheds-, social-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet. En del af aktiviteten handler om LÆR AT TACKLE, der blandt andet udbydes i 2 ud af 3 kommuner.

Enheden laver desuden kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle samt rådgivnings- og undervisningsaktiviteter. 

Læs mere →

Enhed for Sundhedskommunikation og Partnerskaber

I Enhed for Sundhedskommunikation og Partnerskaber varetager vi en bred palette af projekter – både selvstændigt og med eksterne samarbejdspartnere.

Projekterne handler om alt fra råd og vejleding om børns og ældres syn og sanser over mental trivsel på arbejdspladsen til mentalisering som pædagogisk metode. Fælles for dem alle er, at de har til formål at højne livskvalitet og trivsel for målgrupperne.

(Mere info kommer snart)

esp_front_kvadrat
kompetencecenter_front_juni2024

Kompetencecenter for Amning

Danmarks førende eksperter på ammeområdet tilbyder forskningsbaseret kompetenceudvikling og rådgivning af sundhedsprofessionelle.

Centeret tilbyder specialiserede kurser, faglige netværk og ammekonsulentuddannelse i hele landet.

Læs mere →

Enhed for Internationale Projekter

Med Komiteens internationale projekter bringer vi danske løsninger og erfaringer i spil i udlandet – og bringer udenlandske løsninger til gavn i Danmark for at fremme sundhed og forebyggelse.

Vi arbejder især med europæiske partnere i fx Horizon-forskningsprojekter eller med projekter i Erasmus+. Men er engageret i både nordiske og europæiske netværk og organisationer.

Læs mere →

internationale projekter
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.