Kerneydelser

Kerneydelser

Komiteens hovedaktiviteter er projektudvikling, efteruddannelse af sundhedsprofessionelle, kurser og foredrag samt udgivelse og distribution af sundhedsoplysende materialer.

I Komiteen arbejder vi inden for det brede sundhedsområde − herunder med KRAM-faktorerne kost, rygning, alkohol og motion.

Et tæt samarbejde med relevante eksterne fagkonsulenter og specialister sikrer en højfaglighed omkring både projekter, uddannelse og udvikling af publikationer, apps og e-læring.

Når det er hensigtsmæssigt for de involverede projektparter, varetager vi driften af de projekter, vi udvikler. 

Projektudvikling

Har I en god ide, eller skal I i gang med at udvikle et nyt projekt? Vi har stor erfaring som sparringspartner med eksterne, der har brug for kvalificeret rådgivning til mindre og større projekter.

Læs mere →

kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse

Komiteen vidensdeler forskningsresultater via kurser, foredrag samt konferencer og underviser sundhedsprofessionelle i udvikling og kvalitetssikring i regionalt og lokalt regi.

Læs mere →

Stack of magazines

Forlagsvirksomhed

Vores forlagsafdeling tilbyder hjælp med alt fra journalistisk og redaktionel bistand, ideudvikling og udvikling af manuskripter, layout, produktion, lancering samt distribution.

Læs mere →

projektet Snart far

Nyt projekt skal få flere nye fædre til at vælge øremærket barsel

Kun 7 ud af 10 nye fædre i Danmark forventer at afholde den øremærkede fædrebarsel. Projektet Snart far – en god barsel skal styrke nye fædres tryghed i farrollen og deres positive forventninger til barslen.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.