Om Komiteen Organisation

Organisation

Komiteen er en sygdomsbekæmpende, almennyttig forening. Vi ser sundhed som et spørgsmål om balance.

Balance er vejen til et sundere liv – derfor skal der både være plads til motion, TV-kiggeri, gulerødder og lagkage. Komiteen laver sundhedsoplysning for hele den danske befolkning. Vores projekter favner både rent lægelige vinkler og samfundslivets mange sider med betydning for sundhed og trivsel.

Ledelse

Komiteens daglige ledelse varetages af direktør Charan Nelander.

Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse (kaldet styrelsen) sammensat af personer fra medlemsorganisationerne, med bistand af et sagkyndigt udvalg.

Styrelsen

Styrelsen er sammensat af personer fra Komiteens medlems-organisationer og bistås af et sagkyndigt udvalg. Styrelsen er ulønnet.

 

Formand for Styrelsen
Tue Flindt Müller, medlem af FU – udpeget af Styrelsen

 

Styrelsens medlemmer

 • Cille Holse, formand for Danske Fodterapeuter
  Danske Fodterapeuter
 • Tina van der Klein, næstformand i Farmakonomforeningen
  Farmakonomforeningen
 • Elisabeth Gregersen, tandplejer, formand for Danske Tandplejere
  Danske Tandplejere
 • Susanne Kleist, tandlæge, formand for Tandlægeforeningen
  Tandlægeforeningen
 • Anders Jørgensen, kiropraktor, bestyrelsesmedlem i Dansk Kiropraktor Forening
  Dansk Kiropraktor Forening
 • Arne Grønborg, psykolog og bestyrelsesmedlem i Dansk Psykolog Forening
  Dansk Psykolog Forening
 • Margrethe Boel Stendys, næstformand i Ergoterapeutforeningen
  Ergoterapeutforeningen
 • Peter Johansen, fysioterapeut, hovedbestyrelsesmedlem
  Danske Fysioterapeuter
 • Marianne Bjerke, overtandlæge
  Ansatte Tandlægers Organisation
 • Annie Hagel, Regionsmedlem
  Danske Regioner
 • Ann-Louise Rewentlow-Mourier, Praktiserende Speciallæge
  Lægeforeningen
 • Lis Munk, jordemoder, formand i Jordemoderforeningen
  Jordemoderforeningen
 • Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde for Dansk Sygeplejeråd (medlem af FU)
  Dansk Sygeplejeråd
 • Birthe Søndergaard, farmaceut, sundhedsfaglig direktør i Danmarks Apotekerforening
  Danmarks Apotekerforening
 • Michael Stegger Jensen, borgmester, Syddjurs Kommune, Styrelsens næstformand (medlem af FU)
  Kommunernes Landsforening
 • Karen Wistoft, Docent, Københavns Professionshøjskole.
  Formand for Komiteens sagkyndige udvalg

Medlemsorganisationer

Følgende organisationer er medlem af Komiteen:

 • Ansatte Tandlægers Organisation
 • Danmarks Apotekerforening
 • Dansk Kiropraktor Forening
 • Dansk Psykolog Forening
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Danske Tandplejere
 • Danske Fodterapeuter
 • Danske Fysioterapeuter
 • Danske Regioner
 • Ergoterapeutforeningen
 • Farmakonomforeningen
 • Jordemoderforeningen
 • Kommunernes Landsforening
 • Lægeforeningen
 • Tandlægeforeningen

Komiteens kerneydelser

Komiteens hovedaktiviteter er projektudvikling, efteruddannelse af sundhedsprofessionelle, kursusvirksomhed og foredrag samt udgivelse og distribution af sundhedsoplysende materialer.

Læs mere om vore kerneydelser

Projektudvikling →

Kurser og uddannelse →

Forlagsvirksomhed →

person giving advice to customers.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.