Det kan vi også Undervisning

Undervisning

Vi laver kompetenceudviklende forløb for sundhedsprofessionelle  og underviser mennesker med sygdom i egenmestring.

Desuden uddanner vi frivillige i at hjælpe andre med at mestre sygdom. Det sker typisk med udgangspunkt i begrebet self-efficacy, der skaber empowerment.

Case

Case

Case

projektet Snart far

Nyt projekt skal få flere nye fædre til at vælge øremærket barsel

Kun 7 ud af 10 nye fædre i Danmark forventer at afholde den øremærkede fædrebarsel. Projektet Snart far – en god barsel skal styrke nye fædres tryghed i farrollen og deres positive forventninger til barslen.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.