Om Komiteen Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Komiteen samarbejder med både danske og internationale aktører inden for sundhed. Vores dygtige og videnstunge samarbejdspartnere sikrer i samarbejde med vores egne teams, at vi bedst muligt kan realisere Komiteens formål omkring aktiv deltagelse i sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Vores indsatser støtter både individuelt og kollektivt.

Flere af vores danske samarbejdspartnere er repræsenteret i vores bestyrelse og/eller  sagkyndige udvalg.

internationale aktoerer

Aktører tæller blandt andet

Danske
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Fødevarestyrelsen
Social- og Boligstyrelsen
Danske Regioner
DAB (Dansk Almennyttig Boligselskab)
DSAM
Sund By Netværket
Region Syddanmark
Aarhus Universitetshospital
Syddansk Universitet

Udenlandske
WHO
ENOPE
Stanford University

Case

Case

Case

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.