Om Komiteen

Hvem er Komiteen?

Komiteen er en sygdomsbekæmpende, almennyttig forening. Vi ser sundhed som et spørgsmål om balance.

Balance er vejen til et sundere liv – derfor skal der både være plads til motion, TV-kiggeri, gulerødder og lagkage. Komiteen laver sundhedsoplysning for hele den danske befolkning. Vores projekter favner både rent lægelige vinkler og samfundslivets mange sider med betydning for sundhed og trivsel.

Komiteens arbejde er funderet i særlige sundhedspædagogiske metoder baseret på inddragelse og ansvar.

Komiteens kerneydelser

Komiteens hovedaktiviteter er projektudvikling, efteruddannelse af sundhedsprofessionelle, kursusvirksomhed og foredrag samt udgivelse og distribution af sundhedsoplysende materialer.

Læs mere om vore kerneydelser

Projektudvikling →

Kurser og uddannelse →

Forlagsvirksomhed →

person giving advice to customers.

Mission og vision

Så mange borgere som muligt skal have et så godt liv som muligt

Komiteen understøtter sundhedsvæsenets behandling af sygdomme, deltager aktivt i samfundets sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende arbejde, styrker patienter og pårørende, såvel individuelt som kollektivt, i deres udfordringer med sygdomme og handicap og anvender forskning og viden omkring sygdomsforebyggelse, befolkningens sygdomme, samfundets helbredelsesmuligheder og folkesundhed i det brede spektrum.

Vi operationaliserer gennem:

  • udvikling, tilrettelæggelse og distribution af sygdomsforebyggende, patientstøttende og sundhedsfremmende oplysningsmaterialer
  • tilrettelæggelse, afprøvning, gennemførelse og evaluering af sygdomsforebyggende og sundhedsformidlende initiativer til særlige grupper eller hele befolkningen
  • samarbejde med diverse sygdomsbekæmpende og sundhedsfremmende organisationer om udvikling og gennemførelse af sygdomsforebyggende, patientstøttende og sundhedsfremmende initiativer
  • udvikling og facilitering af kurser, seminarer og konferencer
  • deltagelse i internationale samarbejder omkring udvikling og forskning.

Vi ser sundhed som et spørgsmål om balance

Komiteen understøtter sundhedsvæsenets behandling af sygdomme, deltager aktivt i sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende arbejde samt styrker patienter og pårørende, individuelt som kollektivt.

historie

Komiteens historie

Komiteen for Sundhedsoplysning blev etableret i 1964. Formålet var at skabe et sted, hvor enhver kunne henvende sig med et problem, et spørgsmål eller et projekt vedrørende sundhedsoplysning.

Ofte er henvendelserne kommet fra “ildsjæle” med sundhedsprojekter, strandet på grund af problemer med udvikling, organisering, finansiering eller distribution. Mange af henvendelserne har ført til realisering af sundhedsprojekter og sundhedspublikationer.

De seneste ti år har både henvendelser og ideer taget fart, og Komiteen beskæftiger i dag omkring 40 medarbejdere.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.