Det kan vi også Internationale projekter

Internationale projekter

Enheden for Internationale Projekter arbejder for at bringe danske løsninger og erfaringer i spil i udlandet og bringe udenlandske løsninger til gavn i Danmark.

Enheden arbejder især med europæiske partnere i fx Horizon-forskningsprojekter eller med projekter i Erasmus+, hvor international erfaringsudveksling er i fokus – men er ellers engageret i både nordiske og europæiske netværk og organisationer for fremme af sundhed og forebyggelse.

Case

Case

Case

projektet Snart far

Nyt projekt skal få flere nye fædre til at vælge øremærket barsel

Kun 7 ud af 10 nye fædre i Danmark forventer at afholde den øremærkede fædrebarsel. Projektet Snart far – en god barsel skal styrke nye fædres tryghed i farrollen og deres positive forventninger til barslen.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.