Mestring og Empowerment

Mestring og Empowerment

Udvikling og national udbredelse af mestringsindsatser

 

Enhed for Mestring & Empowerment har siden 2006 udviklet, afprøvet og forankre mestringsindsatser i hele landet. Vi samarbejder med en bred vifte af aktører, fx styrelser, regioner, kommuner samt forsknings- og civilsamfundsorganisationer.

En del af aktiviteterne knytter sig til det evidensbaserede mestringsprogram LÆR AT TACKLE, der udbydes af 2 ud af 3 kommuner samt andre organisationer.

Enheden udvikler desuden løbende nye mestringsindsatser, som forankres i stor skala. Altid med en række samarbejdspartnere og altid med det formål at understøtte bedre sundhed, trivsel og mestring hos målgruppen.

 

Enhedens kerneopgaver er:

  • LÆR AT TACKLE – udvikling og forankring af indsatserne i samarbejde med bl.a. kommuner
  • Udviklingsprojekter, der forankres i stor skala inden for sundheds-, social-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet
  • Kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle inden for mestring, empowerment og self-efficacy
  • Rådgivnings- og undervisningsaktiviteter
  • Opgaver, som vi løser for og med andre, der ønsker en proces eller ”produkt” med fokus på mestring og empowerment.

 

For yderligere information om aktiviteter i Mestring og Empowerment se www.empowerment.dk

Case

Case

Case

projektet Snart far

Nyt projekt skal få flere nye fædre til at vælge øremærket barsel

Kun 7 ud af 10 nye fædre i Danmark forventer at afholde den øremærkede fædrebarsel. Projektet Snart far – en god barsel skal styrke nye fædres tryghed i farrollen og deres positive forventninger til barslen.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.