Kompetencecenter for Amning

Kompetencecenter for Amning

Vi indsamler og formidler forskningsbaseret viden om amning.

 

Kompetencecenter for Amning har siden 2011 varetaget opkvalificeringen af sundhedsprofessionelles viden og kompetencer inden for ammevejledning i Danmark, Færøerne og Grønland.

Kompetencecenter for Amning gennemfører tillige fondsstøttede udviklings- og forskningsprojekter med forskellige samarbejdspartnere, hvor vi udvikler og evaluerer indsatser, der fremmer og understøtter amning på nationalt plan. Målgruppen for disse projekter er både sundhedsprofessionelle og forældre.

Vi samarbejder med Sundhedsstyrelsen, sundhedsfaglige organisationer og relevante uddannelsesinstitutioner i ind- og udland.

Kompetencecentrets kerneopgaver er: 

  • Ammekonsulentuddannelsen – en længerevarende sundhedsprofessionel uddannelse i ammevejledning
  • sundhedsprofessionelle netværk om amning
  • udvikling og facilitering af lokale temadage og kurser, der tilrettelægges i forhold til aktuelle ønsker og behov.

 

For yderligere information om Kompetencecentrets aktiviteter se www.kompetencecenterforamning.dk

Case

Case

Case

projektet Snart far

Nyt projekt skal få flere nye fædre til at vælge øremærket barsel

Kun 7 ud af 10 nye fædre i Danmark forventer at afholde den øremærkede fædrebarsel. Projektet Snart far – en god barsel skal styrke nye fædres tryghed i farrollen og deres positive forventninger til barslen.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.