97 % af deltagerne på ungeindsatsen Godt igennem uddannelse svarer, at de har fået et udbytte af forløbet. Det viser en pilottest, der er foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut.


Godt igennem uddannelsee
r et ung-til-ung-baseret gruppeforløb målrettet unge med symptomer på stress, angst eller depression. Indsatsen gennemføres på ungdomsuddannelsessteder for at hjælpe nogle af de mange unge, som oplever mentale udfordringer under deres uddannelse.

Handlemuligheder og selvtillid
Cirka 2/3 af de unge har angivet, at deres symptomer i høj eller nogen grad gør det vanskeligt at følge med på deres ungdomsuddannelse. Efter endt forløb angiver 42 %, at de i høj grad har fået udbytte af forløbet, mens 55 % svarer, at de i nogen grad har fået udbytte.

De unge fremhæver særligt, at indsatsens teknikker og redskaber giver nye handlemuligheder og selvtillid. Samtidig oplever de bedre trivsel og større overskud i hverdagen. De har desuden fået større accept af deres udfordringer og erfarer, at de ikke er alene om at opleve de her ting.

”Jeg har tidligere siddet meget for mig selv. Nu kan jeg sidde sammen med de andre og være en del af fællesskabet.
Noget, jeg også kan bruge når jeg skal starte på min nye uddannelse.” 
– Deltager

Konkrete værktøjer hjælper de unge
Godt igennem uddannelse indeholder konkrete værktøjer, som hjælper de unge i dagligdagen. Det gælder både i svære situationer og som strukturskabende element, der giver overblik, ro og overskud i dagligdagen.

”Man kan bedre overskue og dukke op til undervisningen, fordi man føler sig mere tryg,
når man kan huske tilbage på værktøjerne, hvis der kommer en ubehagelig situation.
” – Deltager

Baggrund
Godt igennem uddannelse er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning på baggrund af det evidensbaserede kursus LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge og med støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond. Indsatsen blev i 2022 testet på seks ungdomsuddannelsessteder og udbredes fra 2023 til yderligere 25 skoler.

Danmarks Evalueringsinstitut evaluerer fortsat indsatsen i 2023 og 2024. Disse evalueringsresultater forventes offentliggjort primo 2025.

”Det er et helt vildt godt kursus og jeg kan klart anbefale det,
især hvis man overtænker meget eller tit bliver ked af det og ikke kan sove.” 
– Deltager

Se også Danmarks Evalueringinstituts nyhed om pilotundersøgelsen.

For yderligere info om indsatsen
Kontakt chefkonsulent Ann Sofie Nilsson, an@sundkom.dk, tlf. 2029 3126 / 3547 5741.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.