Ny evaluering af indsats viser positiv effekt på deltagernes tro på egne evner 

Størstedelen af deltagerne i pilotprojektet TÆTTERE PÅ JOB oplever en positiv effekt på deres tro på at kunne klare et arbejde eller en uddannelse. Det viser en pilotevaluering, der er foretaget af Deloitte.

TÆTTERE PÅ JOB er et fleksibelt beskæftigelsesrettet online-forløb for voksne over 18 år, som – udover psykisk mistrivsel – kendetegnes ved lav tro på egne evner samt lav grad af arbejdsidentitet.

Resultater

Pilotevalueringen viser en høj gennemførselsrate på 85 pct. og en generelt høj deltagertilfredshed. Særligt fremhæves instruktørerne som et virkningsfuldt element, idet de selv har personlige erfaring med psykisk mistrivsel. Desuden har mere end halvdelen af deltagerne øget deres mestring på et eller flere områder. Det er bl.a. sket ved hjælp af indsatsens teknikker og redskaber.

– Sagsbehandler i en kommune: 

”Tættere på job er en god byggesten i det fundament,
kommunen 
ellers bygger, og det er med til at understøtte
vores samarbejde 
med borgerne.”

                

37 kommuner deltager i indsatsen 

De kommende to år deltager 37 kommuner fra hele landet i projektet, hvor indsatsen skal evalueres i stor skala. Projektet forventes på sigt at styrke jobcentrenes nuværende indsats for mennesker, der ofte har svært ved at deltage i indsatser og opnå progression mod arbejdsmarkedet.

– Borger efter deltagelse i TÆTTERE PÅ JOB:

Det var en stor fordel, at det var online. På mine dårlige dage
kunne jeg logge på og følge kurset. Hvis jeg skulle have været
ude ad døren, så havde jeg meldt afbud.”

                              

Projektet er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med jobcentre i 10 kommuner, som har testet indsatsen i 2022-23. Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Læs mere om TÆTTERE PÅ JOB

For yderligere info
Kontakte projektleder Birgitte Thyde Søe, bt@sundkom.dk, tlf. 2173 4830.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.