Komiteen for Sundhedsoplysnings app “Gravid – Følg udviklingen” udfases og erstattes af Sundhedsdatastyrelsens app “Min Graviditet”. “Min Graviditet” bliver en del af den nye nationale og digitale vandrejournal, som er på vej og som skal afløse papirvandrejournalen. 

I december 2023 lancerede Sundhedsdatastyrelsen appen “Min Graviditet”.  Appen er et produkt af det tværgående nationale projekt ”Digital løsning til graviditetsforløb”, der over de næste par år vil resultere i en udfasning af papirvandrejournalen. ”Min Graviditet” er en national app, der formidler generel information om graviditet, fødsel og den første tid med barnet.  

Appen rummer ved lancering mere end 400 letforståelige artikler og videoer til den gravide (og øvrige interesserede). 

“Min Graviditet”-projektet er udviklet i tæt samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. Den nye app overtager det materiale, som var en del af ”Gravid – Følg udviklingen”. Indholdet er udarbejdet af Komiteen for Sundhedsoplysning og valideret af Sundhedsstyrelsen og de faglige selskaber.  

Projektet afventer nu, at almen praksis, fødesteder og sundhedspleje gennemfører den sidste del af implementeringen i løbet af 2024. Appen lanceres allerede nu til borgerne og kræver ikke i første version log-ind. Men på sigt vil “Min Graviditet” blive borgerens indgang til egne data fra det tværgående graviditetsforløb og vil kræve log-ind med MitID.  

“Min Graviditet” er gratis og er uden kommercielle interesser. Den er støttet af parterne bag det nationale digitaliseringsprojekt, herunder Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner, PLO og KL.  

 

Hent appen “Min Graviditet” her: 

App Store

Google Play

 

Hvad hvis man allerede har Komiteens “Gravid”-app? 

Når “Min Graviditet” lanceres, udgår ”Gravid – Følg udviklingen” fra Apps Store og Google Play. Hvis man allerede har appen, kan man fortsat anvende den indtil d. 25.01.2025. Vi anbefaler dog, at man downloader ”Min Graviditet” og anvender denne i stedet.

Vi opfordrer ligeledes alle brugere til at eksportere Barnets Bog til deres mail og downloade den som PDF. Indtil appen udløber, vil vi opdatere “Gravid” løbende og tage imod henvendelser fra brugere af appen. Vi beholder stadig vores to andre apps “Min Baby” og “Far”.  

Hvis du har spørgsmål til den nuværende “Gravid”-app, så skriv endelig til vores supportmail: gravid@sundkom.dk