Forside Om Komiteen Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Komiteen samarbejder med både danske og internationale aktører inden for sundhed. Vores dygtige og videnstunge samarbejdspartnere sikrer i samarbejde med vores egne teams, at vi bedst muligt kan realisere Komiteens formål omkring aktiv deltagelse i sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Vores indsatser støtter både individuelt og kollektivt.

Flere af vores danske samarbejdspartnere er repræsenteret i vores bestyrelse og/eller  sagkyndige udvalg.

internationale aktoerer

Aktører tæller blandt andet

Danske
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Fødevarestyrelsen
Social- og Boligstyrelsen
Danske Regioner
DAB (Dansk Almennyttig Boligselskab)
DSAM
Sund By Netværket
Region Syddanmark
Aarhus Universitetshospital
Syddansk Universitet

Udenlandske
WHO
ENOPE
Stanford University

Case

Case

Case