Forside Det kan vi også Undervisning

Undervisning

Vi laver kompetenceudviklende forløb for sundhedsprofessionelle  og underviser mennesker med sygdom i egenmestring.

Desuden uddanner vi frivillige i at hjælpe andre med at mestre sygdom. Det sker typisk med udgangspunkt i begrebet self-efficacy, der skaber empowerment.

Case

Case

Case

projektet Snart far

Nyt projekt skal få flere nye fædre til at vælge øremærket barsel

Kun 7 ud af 10 nye fædre i Danmark forventer at afholde den øremærkede fædrebarsel. Projektet Snart far – en god barsel skal styrke nye fædres tryghed i farrollen og deres positive forventninger til barslen.