Forside Det kan vi også Efteruddannelse

Efteruddannelse

Vi tilbyder kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle i anvendelse af empowerment-baserede tilgange til deres arbejde med patienter.

Gennem sundhedspædagogiske metoder træner vi grupper af sundhedsprofessionelle, så de bliver bedre klædt på til at styrke patienternes empowerment og dermed også evnen til at mestre egen sygdom.

Case

Case

Case

projektet Snart far

Nyt projekt skal få flere nye fædre til at vælge øremærket barsel

Kun 7 ud af 10 nye fædre i Danmark forventer at afholde den øremærkede fædrebarsel. Projektet Snart far – en god barsel skal styrke nye fædres tryghed i farrollen og deres positive forventninger til barslen.