Som en del af projektet ”Styrket livskvalitet for pårørende til ulykkesramte” har Ulykkespatientforeningen pilottestet onlineforløbet “LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende”. Målet var af afhjælpe den svære og nogle gange usynlige rolle, som pårørende har.

Deltagerne var primært nærtstående til ulykkesramte. Pårørende til personer med anden langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse kunne også deltage.  

Feedback = redskaber og fællesskab

Tilbagemeldingerne fra deltagerne har ifølge Ulykkespatientforeningen været ekstremt positive, idet 85 % af deltagerne svarer, at de har fået konkret viden om, hvordan de kan håndtere udfordringer, de oplever som pårørende. Også følelsen af ikke at være alene fremhæves.

Projektet ”Styrket livskvalitet for pårørende til ulykkesramte” er støttet af Social- og Boligstyrelsen.

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende – online” er en onlineversion af ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende”, der medvirker til at forebygge, at pårørende udvikler stress, depression eller mistrivsel.

Forløbet giver deltagerne et netværk samt redskaber til at passe bedre på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer. Dermed kan de pårørende lettere forblive raske, have et aktivt arbejdsliv og fortsætte med at hjælpe deres nærtstående.

Ved at udbyde indsatsen online, kan man hjælpe pårørende, som har svært ved at deltage i forløb udenfor hjemmet og derfor fravælger det. Fravalg kan s fx skyldes egen sygdom, transporttid eller job- og familiære forpligtelser. Det kan også bunde i, at man er omsorgsgivende for en nærtstående, som ikke kan være alene.

Evalueringen kan læses HER.

For yderligere info
Kontakt projektleder Esther Lind Stokkebæk, els@sundkom.dk, tlf. +45 2388 4801 /  +45 3547 5741

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.