Athen, Grækenland – 30. april 2024

I E-Health4Cancer-projektet (projektkode: 2022-2-EL01-KA210-ADU-000097120) har Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med projektpartnere fra Italien og Grækenland kortlagt de eksisterende digitale sundhedsløsninger- og værktøjer inden for kræftområdet i Danmark, Italien og Grækenland. Projektet er medfinansieret af den Europæiske Union gennem Erasmus+ KA210-ADU-programmet.

En af hovedaktiviteterne i projektet har været at udvikle en Good Practices Guide. Guiden indeholder en oversigt over eksisterende digitale sundhedsløsninger- og værktøjer inden for kræftområdet i Grækenland, Italien og Danmark. Udover oversigten dykker guiden også ned i de problematikker og udfordringer, som de nuværende e-løsninger har, samt bidrager med indsigter i, hvordan fremtidige digitale værktøjer kan forbedres, og hvad man bør overveje i udviklingen af fremtidige digitale sundhedsløsninger- og værktøjer.

Guidens resultater bygger på 10 interviews med fagfolk fra udviklings- og sundhedsområdet samt patientorganisationer i Grækenland, Italien og Danmark.

Udviklingen af guiden bestod af flere komponenter. The University of Naples (UNINA) var ansvarlige for en systematisk litteraturgennemgang af digitale sundhedsløsninger i Europa, mens samtlige projektpartnere; UNINA, Cancer Guidedance Center (Kapa3), Greek Carers Network (EPIONI) og Komiteen for Sundhedsoplysning var ansvarlige for at indsamle data gennem semi-strukturerede interviews med henholdsvis en kliniker, en patientorganisation og en digitaludvikler, med henblik på at identificere de eksisterende digitale sundhedsløsninger -og værktøjer samt de primære udfordringer og mangler i disse digitale løsninger/værktøjer for mennesker, der er ramt af kræft og deres pårørende.

Komiteen for Sundhedsoplysning stod derefter for at strukturere den indsamlede data og omdanne det til en letlæselig guide på engelsk.

De primære resultater fra guide er:

  • Fragmentering fører til forvirring
  • Mere  bedre
  • Ingen bæredygtighed – ingen fremgang
  • Hvad løser vi? Og for hvem?

Disse resultater blev bekræftet og suppleret ved projektets konference “Implementation of Digital Tools for Oncological Quality of Care – Barriers and Facilitators” i Thessaloniki d. 5. april 2024, hvor interessenter inden for digital sundhed, sundhedsprofessionelle, myndigheder, patienter, pårørende og patientorganisationer blev præsenteret for Good Practices Guiden. Konferencen havde i alt 237 deltagere, hvor 123 deltog fysisk og 114 deltog online.

Læs mere om konferencen “Implementation of Digital Tools for Oncological Quality of Care – Barriers and Facilitators” eller find Good Practices Guide (engelsk).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.