Projektet WinWin4WorkLife har til formål at udforske og forbedre fjernarbejde og dets indvirkning i hele Europa. WinWin4WorkLife består af et konsortium på 15 partnere på tværs af Europa, der er dedikeret til at opnå en bedre forståelse af, hvordan man kan balancere arbejdstid og fritid, med henblik på at fjernarbejde kan blive en win-win situation for både arbejdstagere og arbejdsgivere.

Belval, Luxembourg, d. 9. februar 2024

WinWin4WorkLife-projektet gik i luften fredag d. 9. februar 2024 ved la Maison des Sciences Humaines i Belval, Luxembourg. Projektpartnerne tog det første spadestik i en banebrydende rejse ifm. Horizon Europe-programmet* og påbegyndte 3 ½ års udforskning, der har til formål at opnå en omfattende forståelse for muligheder/ordninger for fjernarbejde i Europa, samt hvordan man kan adressere indvirkningen af disse ordninger for fjernarbejde. Dette interdisciplinære initiativ samler eksperter i økonomi, geografi, sociologi, byplanlægning, sundhed og jura med henblik på at identificere afgørende betingelser og forudsætninger for, hvordan man opnår en sund balance mellem arbejde og fritid. Derudover er projektets formål at udvikle prognosemodeller og formulere evidensbaserede retningslinjer for bæredygtige ordninger for fjernarbejde.

Bidrage til forståelsen af fjernarbejdes sociale, økonomiske og rumlige konsekvenser

Hovedformålet med WinWin4WorkLife-projektet er at bidrage til den interdisciplinære forståelse af fjernarbejdes sociale, økonomiske og rumlige konsekvenser. Ved at fusionere perspektiver fra både arbejdstagere og arbejdsgivere, vil projektet udpege essentielle leve- og arbejdsbetingelser, der skal til for at opnå en sund balance mellem arbejdstid og fritid samt ligestilling mellem køn. Denne mission dækker en række af forskellige miljøer; fra bymiljø til yderområder og grænseområder.

Data-drevet udforskning på tværs af Europa

For at opnå de ambitiøse mål vil WinWin4WorkLife indsamle nye og omfattende data i fem europæiske lande – Tyskland, Finland, Luxembourg, Portugal og Slovakiet. Disse lande er strategisk blevet valgt til at repræsentere udvalgte velfærdssystemer, beboelse og arbejdsmarkeder, samt kulturelle normer ift. fjernarbejde. Ved at samarbejde tæt med interessenter og borgere, er WinWin4WorkLife forberedt på at producere konkrete resultater, som vil bidrage til at forme landskabet for fjernarbejde. Dette inkluderer udvikling af et fælles ordforråd, et opdateret konceptuelt diagram over privatlivs- og arbejdslivsinteraktioner, og udviklingen af åbne datasæt baseret på spørgeskemaundersøgelser udfyldt af både arbejdstagere og arbejdsgivere, redegørelser af tidsforbrug, samt kvalitative interviews der udføres ifm. med casestudierne.

Etablering af typologier og modeller for rumlige prognoser

Desuden har projektet til formål at etablere typeinddelinger af arbejdstagere og arbejdsgivere, baseret på støtten og intensiteten af muligheder for fjernarbejde, hvilket vil bidrage med perspektiver på flere niveauer. Overvejelserne omfatter virksomheder i byerne sammenlignet med virksomheder beliggende i yderområder, mangel på kompetencer, villighed til at nedskalere eller flytte, sundhed, produktivitet, uligheder, og manglende digitale færdigheder hos dele af befolkningen.

Projektets omfattende plan inkluderer; leveringen af fem multiskala modeller for rumlige prognoser, bidrage med repræsentationer af en række scenarier for fjernarbejde-ordninger, samt beregninger af de rumlige og miljømæssige konsekvenser. Disse modeller vil dække by-, yder-, regionale-, og grænseområder, og vil give politikere, forskere og befolkningen en værdifuld indsigt. Ved at samarbejde med interessenter og borgere, vil disse modeller lede til udviklingen af evidensbasserede, rumlige retningslinjer.

 

WinWin4WorkLife partnere:

LUXEMBOURG INSTITUTE OF SOCIOECONOMIC RESEARCH (LU), EUROQUALITY SAS (FR), VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (BE), HBITS (BE), ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA PROLIPTIKIS PERIVALLONTIKIS KAI ERGASIAKIS IATRIKIS (EL), KOMITEEN FOR UNDHEDSOPLYSNING (DK), IST-ID ASSOCIACAO DO INSTITUTO SUPERIOR TECNICO PARA A INVESTIGACAO E O DESENVOLVIMENTO (PT), TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN (DE), LEIBNIZ-ZENTRUM FUR EUROPAISCHE/WIRTSCHAFTSFORSCHUNG GMBH MANNHEIM (DE), UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (ES), ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE (SK), HELSINGIN YLIOPISTO (FI), UNIVERSITEIT MAASTRICHT (NL), TREXIMA BRATISLAVA SPOL SRO (SK), ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE (CH).

Kontaktinformation:

Andreas Jespersen, Komiteen for Sundhedsoplysning: aj@sundkom.dk

Lars Münter, Komiteen for Sundhedsoplysning: munter@sundkom.dk

Maryame Diakite, Euroquality – Responsible for project communication and dissemination: maryame.diakite@euroquality.fr

Carole Wiscour-Conter, LISER – Communication (press, events): carole.wiscour-conter@liser.lu

Nicolas Stamets, LISER – Communication (social media): nicolas.stamets@liser.lu

 

*Horizon Europe er et europæisk finansieringsprogram for forskning og innovation i perioden 2021-2027.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.