Aktivitet TrygFondens Forum til Fremme af Alkoholforskning

TrygFondens Forum til Fremme af Alkoholforskning

Komiteen sekretariatsbetjener på vegne af TrygFonden et netværk for alkoholforebyggelse, der har haft fokus på alkoholbehandling. Med TrygFondens nye strategi i 2022 er fokus skiftet til forebyggelse, og målgruppen er nu voksne med et storforbrug af alkohol. Netværket skal samle fagpersoner – både praktikere og forskere – der på forskellig vis arbejder med voksnes alkoholforbrug.

Første netværksmøde

I 2023 har vi arbejdet på netværkets organisering og format. Der er blevet indgået aftale med to fagpersoner Janne Tolstrup, professor, Statens Institut for Folkesundhed ved SDU og Anders Blædel Gottlieb Hansen, forsker, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, som har til opgave at kvalificere netværket. I 2023 har Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med TrygFonden, Janne Tolstrup og Anders Blædel Gottlieb Hansen planlagt første møde i netværket.

Første netværksmøde blev afholdt den 26. februar 2024 i København. Til netværksmødet deltog 30 fagpersoner. Temaet for netværksmødet var systemtænkning og komplekse systemer i forebyggelsesarbejde. Temaet blev præsenteret af to internationalt anerkendte forskere med særlig viden om netop det: Elizabeth McGill og Matt Egan, begge tilknyttet London School of Hygiene and tropical medicine (LSHTM). Det næste møde vil blive afholdt i efteråret 2024.

 

Trygfondens Forum til Alkoholforskning Header Illustration

Komiteen for Sundhedsoplysning logo

Varighed
2022 - nu

Kontaktperson
Hanne Hougaard Christiansen

hhc@sundkom.dk

Med støtte fra
TrygFonden

Komiteen for Sundhedsoplysning logo
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.