Aktivitet Test – LÆR AT TACKLE angst & depression

Test – LÆR AT TACKLE angst & depression

En evidensbaseret mestringsindsats til mennesker med angst og/eller depression. Indsatsen er igangsat af Sundhedsstyrelsen, udviklet i samarbejde med Stanford Universitet og implementeret i halvdelen af landets kommuner.

LÆR AT TACKLE angst og depression er en mestringsindsats for mennesker med symptomer på angst og/eller depression. På kurset lærer deltagerne, hvordan de kan bruge en række redskaber i deres hverdag. Redskaberne hjælper deltagerne til at håndtere symptomer og mestre de udfordringer, man ofte oplever, når man har angst og depression.

Et kursus forløber over 7 uger med en ugentlig mødegang á 2,5 time. Underviserne er peers. Dvs. at de har egne erfaringer med angst og depression eller er pårørende. Instruktørerne fungerer som positive rollemodeller og er certificerede i at undervise i indsatsen.

”Jeg har fået nogle gode redskaber fx til afledning. Nu er det næsten automatisk, at jeg afleder mig selv, når jeg får tankemylder”.

Kursist

 

En forskningsevaluering viser, at kurset har positive signifikante effekter på deltagernes:

  • symptomer på angst
  • symptomer på depression
  • fysisk aktivitet
  • mestring og self-efficacy (tro på egne evner).

Evalueringen blev igangsat af Sundhedsstyrelsen og gennemført af EPOS, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

I 2025-2027 kan flere kommuner GRATIS komme i gang med at implementere indsatsen og udbyde forløb til borgerne. Kontakt os og hør nærmere.

Kontakt os

Komiteen for Sundhedsoplysning logo

Varighed
Siden 2006

Kontaktperson
Lea Hegaard

la@sundkom.dk

Se også

Empowerment.dk

Med støtte fra
Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Komiteen for Sundhedsoplysning logo
Læs mere om indsatsen →
Læs Sundhedsstyrelsens evaluering →
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.