Aktivitet Rådet for Bedre Hygiejne

Rådet for Bedre Hygiejne

Rådet for Bedre Hygiejne arbejder for at forbedre viden og praksis inden for hygiejne. Rådet består af repræsentanter fra danske myndigheder, organisationer og institutioner, der fremmer sund hygiejneadfærd både i hjemmet, på institutioner samt i private og offentlige virksomheder.

Vi har en bred tilgang og arbejder på tværs af faggrænser, sektorer og brancher for at fremme sundheden. Målet er at skabe en god balance i hygiejne, hvilket gavner vores sundhed, velvære og økonomi.

Hvorfor fokus på hygiejne?

Både nationalt og internationalt oplever vi voksende udfordringer med antibiotikaresistens, smitsomme sygdomme og infektioner. Hygiejne spiller en afgørende rolle for, at vi i fremtiden kan modstå det stigende pres på vores sundhedsvæsen. Hygiejnevaner og adfærd kommer ikke naturligt. Det skal tillæres og løbende påmindes fra barndommen og ind i seniorlivet.

Bakterier og vira er ligeglade med vores opdeling i regioner, kommuner, privat og offentligt. De spredes på kryds og tværs. Derfor er det også nødvendigt at gøre op med kassetænkning, når det kommer til hygiejne. Rådet arbejder med forebyggelsesindsatser, der går på tværs af brancher og sektorer.

 

Gevinsterne kommer mange gange igen

Der er store gevinster at hente ved at prioritere hygiejne. Det gælder både sygdom, sygefravær og økonomi. Indsatser har vist, at: 1) Mere end 30% af institutioners sygdomme kan forhindres med bedre håndvask. 2) 20% af skolebørn har været syge inden for de sidste 14 dage, og at meget af dette kan undgås med god hygiejne. 3) Sygefraværet blandt medarbejdere i private og offentlige virksomheder kan nedbringes markant med bedre hygiejnevaner med store økonomiske gevinster til følge. Infektionssygdommene indebærer hyppige kontakter med vores sundhedsvæsen, som skaber et unødigt tryk på et i forvejen presset system.

Forskellige aktiviteter
Rådets målrettede indsatser og aktiviteter fokuserer på bedre hygiejne i de borgernære områder, i uddannelsessystemet og i forskning og innovation.

Rådets arbejde går gennem en række arrangementer, events, undersøgelser og kampagner, der tilsammen gør en forskel og sikrer bedre hygiejne i Danmark. Derudover har Rådet en hjemmeside, der er et samlende sted for viden og læring for at sikre den rette balance af hygiejne i vores samfund.

Gode råd til hygiejne

Rådets hjemmesiden beskriver bl.a. praktiske tips og input til konkrete handlinger i hjemmet, på institutioner, arbejdsplads eller lignende. Rådene er målrettet både professionelle og private – du kan læse mere om, hvordan man hjælper sig selv, familien og kollegaer til at huske, øve, tale om og fastholde en vedvarende indsats.

Skoletoiletdag, Hygiejneuge og netværksmøder

Hvert år arrangerer Rådet for Bedre Hygiejne en kampagneuge. Hygiejneugen er fyldt med spændende aktiviteter og initiativer, der fremmer bedre hygiejne på tværs af hele landet. Under denne uge ønsker vi at understrege vigtigheden af at tænke hygiejne som noget langsigtet – både inden for læring, uddannelse, design, retningslinjer, arbejdsmiljø og meget mere.

Hygiejneugens fokus og årets tema afspejles i en materialepakke, som er tilgængelig for bestilling og vil være med til at belyse emnet gennem ugen.

Skoletoiletdagen
Skoletoilettet er en central del af hverdagen for skoleelever – men desværre ofte en hovedpine for dem selv, deres forældre og skolens medarbejdere. Af hensyn til trivsel, forebyggelse og de bedste forudsætninger for læring har vi i Rådet for Bedre Hygiejne taget initiativ til Skoletoiletdagen – et langsigtet arbejde for flere og bedre toiletter på danske skoler med en langsigtet strategi for læring og anvendelse.

Foruden hygiejneugen og skoletoiletdagen afholder Rådet for Bedre Hygiejne løbende webinarer, netværksmøder og konferencer. Følg med i disse via Rådets hjemmeside.

 

Illustration af rene hænder og slogan

 

Komiteen for Sundhedsoplysning logo

Varighed
2008 - igangværende

Kontaktperson
Hanne Hougaard Christiansen

hhc@sundkom.dk

Se også

Bedrehygiejne.dk

Voksen hånd, der holder et barns hånd

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.