Aktivitet FC PROSTATA – et tilbud, der holder! 

FC PROSTATA – et tilbud, der holder! 

FC Prostata er et projekt, hvor mænd, der er berørt af prostatakræft, samles til fælles fodboldaktiviteter i lokale fodboldklubber. Gennem deltagelse i disse fodboldaktiviteter opnår mændene ikke kun motion, men også et stærkt fællesskab og en forbedret livskvalitet. Projektet har været støttet af TrygFonden.  

Konceptet FC Prostata har eksisteret siden 2012, hvor forskere fra Rigshospitalet igennem tre faser afprøvede og testede motionsfodbold for prostatakræftramte mænd og effekten heraf.

I fase 4 trådte Komiteen til og fortsatte projektet i samarbejde med DBU. Komiteen blev involveret mhp. national udbredelse af konceptet. Udover at støtte eksisterende hold og opstarte nye hold, fokuserede Komiteen og DBU på at etablere en langsigtet forankring af disse, hvilket skulle understøttes af den regionale behandling på hospitalerne, kommunal rehabilitering og den lokale fodboldklub, der så vidt muligt skulle samarbejde om hvert enkelt hold.

Fodboldspillet fjerner ikke sygdommen, men det giver et socialt samvær, og man møder folk i samme båd.”

Fodboldspiller på et FC Prostata-hold

 

Fodboldspillere

Cirka 4.500 mænd modtager årligt diagnosen prostatakræft, og det er typisk mænd over 50 år, der bliver diagnosticeret. Fysisk aktivitet kan være en udfordring for mange efter behandling af prostatakræft, men forskning viser, at det kan være effektivt til at bekæmpe de negative bivirkninger, der følger med. Danske forskere har gennem kliniske randomiserede studier fundet, at prostatapatienter, der deltager i fodbold, oplever forbedringer både fysisk og mentalt sammenlignet med patienter, der ikke deltager.

Fodboldspillerne opnår en sundere og stærkere krop og reducerer risikoen for følgesygdomme som knogleskørhed. Derudover forbedrer de deres kropsfunktioner, herunder balance, hoppeevner samt evnen til at gå på trapper. Fodboldspillerne oplever samtidig, at de opbygger et stærkt fællesskab på holdene, hvor de føler sig forstået på et dybere niveau af deres medspillere.

FC Prostata har været et forgangseksempel på, hvordan man kan tænke rehabilitering og genoptræning som noget vedvarende. Projektet har også været en af de første til at fremme idéen om at integrere rehabilitering i rammerne af en idrætsklub, hvilket udfordrer den traditionelle opfattelse af, at genoptræning primært bør udføres i kommunalt regi. Det viser tydeligt, hvorfor det er fordelagtigt at inddrage foreningslivet som en væsentlig del af et genoptræningsforløb.

Læs mere på: https://www.dbu.dk/samfundsansvar/indsatser-og-projekter/fc-prostata/

 

FC Prostata Roskilde

FC Prostata Roskilde

Komiteen for Sundhedsoplysning logo

Varighed
2012-2019

Kontaktperson
Emma Berg

eb@sundkom.dk

Se også

Propa.dk/sport-og-motion

Med støtte fra
TrygFonden

Komiteen for Sundhedsoplysning logo
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.