Aktivitet Fællesskabsby – når en by går sammen om at gøre det nemmere at blive en del af byens fællesskaber

Fællesskabsby – når en by går sammen om at gøre det nemmere at blive en del af byens fællesskaber

Fællesskabsby Ringsted er et samarbejdsprojekt mellem Ringsted Kommune, Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB) og Komiteen med støtte fra Nordea-fonden. Formålet med Fællesskabsby Ringsted er at udvikle tiltag og indsatser, der skal synliggøre foreninger og fællesskaber og samtidig sikre, at der er nem adgang til dem for alle borgere i byen.

Når en by står sammen om at skabe en nemmere adgang til fællesskaber

I pilotprojektet har Fællesskabsby Ringsted samarbejdet med en række aktører, som har vist sig relevante at engagere som vejvisere for andre borgere, der kan mangle mere fællesskab i hverdagen. Dette er gjort ud fra ambitionen om at sikre, at borgere, der savner fællesskaber, kan støde på Fællesskabsby Ringsted flest mulige steder i byen.

Derfor har Fællesskabsby Ringsted engageret aktører og fagpersoner indenfor bl.a. kommunale indsatser, civilsamfundet, primær sundhedssektor, mindre erhvervsdrivende, boligområder på tværs boligformer samt uformelle fællesskaber. Tilsammen samarbejder de om at vise vej for borgere til byens foreninger og fællesskaber og på den måde hjælper dem til at tage et skridt ind i et fællesskab.

 

”Jeg var lidt i tvivl, om jeg skulle ringe, men så sagde jeg til mig selv ’nu gør jeg det’. Nu har jeg fået et skub til at komme i gang med et socialt liv her i Ringsted. Fællesskabsguiden har fulgt op ved at ringe til mig løbende. Det har gjort en forskel for mig”.

Kursist

Syv indsatsområder for afprøvning af metoder

Fællesskabsby Ringsted har fokuseret på syv indsatsområder, der alle er valgt, da de på forskellig vis bidrager til at synliggøre og gøre adgangen nemmere til en bys fællesskaber. Der er bl.a. udviklet et digitalt univers med en Fællesskabsoversigt, ligesom der er etableret en funktion, Fællesskabsguiden, som er kontaktpunktet for borgere, foreninger og fagpersoner i forhold til aktiv vejvisning ind i fællesskaber.

De øvrige indsatsområder handler om engagement af hhv. borgere og fagpersoner som en vejvisende ressource, fokus på god modtagelse i fællesskaber, udvikling af sociale mellemstationer samt fællesskaber på tværs af boligområder og boformer.

 

Fællesskabsby mennesker

Komiteen for Sundhedsoplysning logo

Varighed
Januar 2022 – Juni 2024

Kontaktperson
Anders Vedel Jakobsen

avj@sundkom.dk

Se også

Faellesskabsby.dk

Med støtte fra
Nordea-fonden

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.