Aktivitet BørnUngeLiv – et digitalt redskab til at understøtte kommunernes arbejde med børn og unges sundhed og trivsel

BørnUngeLiv – et digitalt redskab til at understøtte kommunernes arbejde med børn og unges sundhed og trivsel

BørnUngeLiv er en tværfaglig platform, der giver mulighed for dialog på tværs af forvaltninger og fagligheder og dermed bedre mulighed for at støtte det enkelte barn og den enkelte unge. På platformen er der adgang til målrettede spørgeskemaer, som kommunerne kan anvende til at få lokal, opdateret viden om børn og unges trivsel, baseret på svar fra elever og forældre.

BørnUngeLiv var i perioden 2015-2022 ledet af et tværfagligt sekretariat placeret i Komiteen for Sundhedsoplysning. Den 1. januar 2022 overgik BørnUngeLiv til at blive en almennyttig forening. Det betyder, at BørnUngeLiv i dag er medlemskommunernes helt eget værktøj. Organiseringen i BørnUngeLiv består af et kommunale repræsentantskab, en bestyrelse, et sekretariat og partnerskab.

BørnUngeLiv havde i 2022 82 deltagerkommuner på tværs af landet.

Udviklet i samarbejde med TrygFonden

Udviklingen af BørnUngeLiv 2015-2022 foregik i et strategisk tæt samarbejde med TrygFonden. En lang række forsknings- og videninstitutioner, styrelser, ministerier og deltagerkommuner var ligeledes involveret i fagligt at kvalificere og sikre, at indhold og funktioner var relevant og baseret på den nyeste viden.

Platform til viden om børn og unges trivsel

På BørnUngeLiv platformen er der adgang til målrettede spørgeskemaer, som kommunerne kan anvende til at få lokal, opdateret viden om børn og unges trivsel, baseret på svar fra elever og forældre. Den viden, der indsamles via BørnUngeLiv, gør det muligt at nytænke indsatser samt at målrette ressourcerne til børn og unge med særlige behov.

Letttilgængeligt værktøj for fagpersoner

Spørgeskemaerne er målrettet børn og unge i alderen 0 til 30 år. Et tæt samarbejde med de professionelle i medlemskommunerne er med til at sikre, at BørnUngeLiv er lettilgængeligt, fleksibelt og gennemtestet af mange kommuner og brugere. På individniveau kan sundhedsplejersker, PPR og socialforvaltningen bruge spørgeskemaerne til at kvalificere deres samtaler med børn og forældre. Kommunerne kan ligeledes generere aggregerede rapporter, som sætter sundhed og trivsel på dagsordenen og giver værdifuld indsigt i sundhedstilstanden på klasse-/stueniveau eller institutions- og kommuneniveau.

Samarbejdsprojekter
I forbindelse med udviklingen af platformen indgik BørnUngeLiv i flere samarbejdsprojekter med:

-Styrket tidlig indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel (STIME)

-Mig og min plejefamilie (NUBU)

-Fælles om ungelivet – Partnerskabsprogram mellem TrygFonden, fem kommuner (Aalborg, Gentofte, Odder, Silkeborg og Sorø) og Sundhedsstyrelsen.

Komiteen for Sundhedsoplysning logo

Varighed
Januar 2015 – Januar 2022

Kontaktperson
Mette Laub Petersen

mlp@sundkom.dk

Se også

Boernungeliv.dk

Med støtte fra
TrygFonden

Komiteen for Sundhedsoplysning logo
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.