Aktivitet ABC til en god hverdag på plejehjem med teknologi

ABC til en god hverdag på plejehjem med teknologi

Projektet udvikler en digital guide til teknologisk og sansevenlig optimering af plejehjem, som adresserer ældres behov og kan være med til at fremme deres livskvalitet. Det primære fokus er på gode lyd- og synsmiljøer. Gennem teknologiske løsninger skabes miljøer, der styrker sanser, mental sundhed og uafhængighed.

For at opnå dette vil vi afprøve og implementere teknologier på to udvalgte plejehjem, som fungerer som primære cases. Resultatet bliver en digital “ABC til en god hverdag på plejehjem med teknologi- og sansevenlige løsninger”, som skal indeholde instruktioner for valg og for implementering af de mest effektive teknologier.

Foruden Komiteen for Sundhedsoplysning bidrager BUILD – Institut for det byggede miljø ved Aalborg Universitet og Kommunikationscentret, der er en del af Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden. Sammen vil vi sikre, at viden om teknologier bliver tilgængelig for alle relevante faggrupper på plejehjem og pårørende, og at der skabes konkret og brugbar vejledning i deres anvendelse.

Varighed
2024 - 2026

Kontaktperson
Hanne Hougaard Christiansen

hhc@sundkom.dk

Med støtte fra
Helsefonden

Komiteen for Sundhedsoplysning logo
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.